Geoctrooieerd

Alle dorpelsystemen en neuten die geproduceerd worden uit polyolefine kunststoffen, zijn geoctrooieerd door Kreunen Kunststoffen BV. Mede hierdoor bent u verzekerd van de levering van een hoogwaardig product, waarmee tevens de kwaliteit van de gebruikte materialen continu wordt bewaakt. Het is dan ook niet geoorloofd zelf dergelijke dorpels te produceren. Eén en ander is vastgelegd middels Europese octrooien. Deze octrooien zijn onder meer geldig in Nederland.

Aansprakelijkheid en garantie

Indien opdrachtgevers volkunststof-dorpels en/of neuten toepassen die niet afkomstig zijn van Kreunen Kunststoffen kunt u daarvoor als opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld hetgeen kan leiden tot juridische en financiële consequenties. Bovendien vallen dergelijke dorpels buiten garantie en is het KOMO-certificaat daarop niet van toepassing. 
Verzeker u er dan ook van dat dergelijke dorpels en/of neuten afkomstig zijn van Kreunen Kunststoffen. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.